حراج!

خاطرات زندگی پر ماجرای دکتر آسو

نووسەر

دکتر آسو

مژار

مێژوو

ژمارەی لاپەڕه

628

نۆرەی چاپ

یەکەم

659,800 تومان

مژارەکان: ,

توضیحات

📚کتاب: خاطرات زندگی پر ماجرای دکتر آسو
💎موضوع: تاریخ
📝 نویسندە: دکتر آسو
🖨انتشارات: مادیار

 

ویژگی اصلی حیات بشری، که تولد و مرگ در آن برسازنده رویداهای جهانی است، در بازگویی روایت زندگی در قالب داستان یا زندگینامە نهفتە است، این ویژگی بە انسان در مقام یک حیوان راوی اجازە می دهد تا تقدیر، زندگی، روایت و سیاست را بە هم گرە زند و معانی زندگی خصوصی را به عرصه حیات عمومی بکشاند، این استراتژی حیاتی انسانی برای بقای حس عاملیت در مواجهه با شرایط دشوار است که تلاش می کند آنها را هم در گفتگو با دیگران و هم در تخیل خود فعالانه بازسازی کند.
کتاب پیش رو روایت ساده و بی پیراسته از داستان واقعی یک زندگی در سده بیستم است. این روایت که می تواند برسازنده بخشی از حافظه اجتماعی و تاریخی ما در برهه کنونی هم به شمار آید روایتی ناب از زندگی یک انسان را در متن ایدئولوژی های قرن بیستم بە تصویر می کشد که چگونه می توانند به حس تنهایی و سرگشتگی انسان منجر شود.
دکتر آسو در این کتاب با روایت زندگی شخصی خود ضمن بازسازی بخشی از خاطره تاریخی و اجتماعی ما در متن سده گذشته، با روایت خود، یک زندگی شخصی را به عرصه حیات عمومی می کشاند