حراج!

جمهوری 1946 کردستان

نووسەر

ویلیام ایگلتون

وەرگێڕ

سید محمد صمدی

ژمارەی لاپەڕه

296

نۆرەی چاپ

دووهەم

ISBN

978-622-95200-0-0

مژار

مێژوو

214,650 تومان

توضیحات

جمهوری 1946 کردستان بەراستی نمایندەی چە بود؟
مبارزەای ملی و شجاعانە یا شورشی خیانت کارانە و جدایی خواهانە؟
هدف بارزانی ها از شرکت شان چە بود؟ مساعدتی فداکارانە بە مسالەای باعظمت و شریف و مقدس، یا کوششی خودخواهانه برای توسعەی نفوذ شخصی و قبیله ای؟
در فاصله زمانی سال هایی که جمهوری از هم پاشیده، جواب هایی به این سوالات داده شده است، که بیشتر این پاسخ ها سرچشمەاش تعصبات شخصی یا ملی بوده است، یکی از علت های این مساله این بوده که واقعیت ها، جدای از تفسیرها و تعبیرها رو به ابهام و فراموشی رفته اند، به همین دلیل.‌‌…..

William L. Eagleton | ویلیام ال. ایگلتون