داشکاندن!

پرتره تاریخی ملا مصطفی بارزانی

269,500 تومان

توضیحات

‍ 📚کتاب: پرتره تاریخی ملا مصطفی بارزانی
💎موضوع: تاریخ
📝 نویسندە: اولگا ایوانوونا ژیگالینا
✒️مترجم: ناصر بایزیدی
🖨انتشارات: مادیار

کتاب پیش رو، سیمای تاریخی رهبر شناخته شده‌ی جنبش ملی کورد در عراق طی دهه‌های ۴۰ تا ۷۰ قرن بیستم را ترسیم می کند. در این کتاب زندگی ملا مصطفی بارزانی کە بخش بزرگی از خویش را وقف مبارزه برای استقلال کوردستان نمود بازخوانی می شود؛ مبارزەای کە در آن برهه بە وی شهرتی جهانی نه فقط در میان کوردها بلکه در جهان خارج نیز شد. نویسنده این کتاب تاکید ویژه‌ای بر برجسته نمودن آن بخش از ویژگیهای شخصیتی بارزانی دارد که به وی اجازه تغییر اصول خود را نمی داد؛ همین رویکرد بە زعم نویسندە کتاب باعث شدە است کە وی از اعتباری جهانی برخوردار گردد.