داشکاندن!

سه گام تا چوبه دار

نووسەر

جان دوست

وەرگێڕ

جلال عثمانیان

ژمارەی لاپەڕه

256

ISBN

978-622-9507-24-7

مژار

ڕۆمان

223,650 تومان

توضیحات

میان شیخ، طناب و چوبه‌ی دارش فقط سه قدم مانده بود، دو قدم تا رسیدن به سکو و یک قدم تا کرسی زیر طناب. بین او و مرگ سه قدم مانده بود، بین او و خداوند سه قدم مانده بود. سه قدم دیگر گردن او را به زیر چوبه‌ی دار می‌رساند، به ساحل شکست تشنگی و شکستن امیدها و آرزوهای همراهش. روغن روی طناب در زیر نور ستاره‌ها می‌درخشید، مانند قیامی که در شب کُردها درخشید.

/سێ هەنگاو و سێدارەیەک شەوی کۆتایی ژیانی شێخ سەعیدی پیران